مرحوم علی اکبر سعيدی سيرجانی، حافظ شناس و استاد ادبيات، از معدود نويسندگانی‌ست که نثر دوپهلو و روانش، هم به مذاق اهل ادب خوش می نشيند و هم خوانندگان عادی را به دور از پيچيدگيهای استعارات و صنايع ادبی سيراب می کند. آوردن امثال و کنايات و سخنان بزرگان در لابلای جملات و به صورت متعادل و شيرين باعث می شود که خواننده، بدور از خستگی ناشی از برخی نوشته های سنگين ادبی و يا سخيفِ ارزشی به لذت از خواندن بپردازد.
علاوه بر ارزش والای نثر دلنشين اين نويسنده، آنچه خوانندگان- بالاخص خوانندگان عادی- را علاقه مند به نوشته هايش می کند، پرهيز از ريا و تزوير و التزام به اخلاق و آزادگی و انسانيت در جای جای نوشته هايش است. سرنوشت غم‌انگيز او و بر باد رفتن سر سبزش معلول سرخ بودن قلم روانش بود و بی‌باکي‌اش در رسوا کردن دين‌فروشان.
از اين استادِ صاحبدل علاوه بر نوشته‌هايی ارزشمند در قالب مجموعه مقالات و اشعار، تصحيحات و گردآوری‌های متعددی نيز به جای مانده است. چه او دل در گروي ادبياتِ فارسی و تاريخ پر فراز و نشيبِ ايران‌زمين داشت و جمع‌آوری و تدوين نسخِ قديمی را ارج نهادن به زحماتِ پيشينيان و وظيفه‌ی تک تک ايران‌دوستان می‌دانست.
علاوه بر مواردِ فوق، نامه‌های سرگشاده‌ی وی به مقاماتِ جمهوری اسلامی و وصيتنامه روشنگرانه‌اش به مردمِ ايران نيز از اهميتِ به سزايی برخوردار است که هريک حقيقتی را فرياد می‌کنند و در اصل آيينه‌ای تمام نما از وضعيتِ سياهِ جامعه و روزگارِ اسف‌بارِ اهل فرهنگ و هنر آن دوران هستند.
  کتاب‌ها
سوز و گداز
مجموعه اشعار اولين چاپ: 1330
----------------------------------------------
آخرين شراره‌ها
مجموعه اشعار اولين چاپ: 1332
----------------------------------------------
افسانه‌ها
داستان منظوم اولين چاپ: 1342
----------------------------------------------
زير خاکستر
منتخب اشعار اولين چاپ: 1344
----------------------------------------------
آشوب يادها
خاطرات سفر به سرزمين هندوستان اولين چاپ: 1356
----------------------------------------------
شيخ صنعان
در قالبِ سلسله مقالاتی در مجله‌ی نگين اولين چاپ: 1358
----------------------------------------------
در آستين مرقع
مجموعه مقالات به همراهِ خاطرات سفر به سرزمين مصر اولين چاپ: 1363
----------------------------------------------
ای کوته‌آستينان
مجموعه مقالات به همراهِ خاطرات سفر پس از انقلاب به هند اولين چاپ: 1367
----------------------------------------------
سيمای دو زن
تحليلی از چهره‌ی شيرين و ليلی در خمسه‌ی نظامی اولين چاپ: 1367
----------------------------------------------
ضحاکِ ماردوش
تشريحی بر داستان ضحاکِ ماردوش شاهنامه اولين چاپ: 1368
----------------------------------------------
ته بساط
مجموعه واپسين مقالات اولين چاپ: 1369
----------------------------------------------
قافله‌سالارِ سخن، خانلری
در يادبودِ دکتر خانلری اولين چاپ: 1370
----------------------------------------------
بيچاره اسفنديار
تشريحی بر داستان رستم و اسفنديار شاهنامه اولين چاپ: 1370
----------------------------------------------
شهسوار عرصه‌ی آزادگی
نگرشی جديد به واقعه‌ی کربلا که متاسفانه گويا توسط مآموران جمهوری اسلامی به يغما رفته است اولين چاپ: به چاپ نرسيد
سعيدی سيرجانی، از شيخ صنعان تا مرگ در زندان
کتابی حاوی برگزيده‌ای از آثار مرحوم سيرجانی، نامه‌های وی و مرثيه‌ها و يادنوشته‌های نويسندگان مختلف در سوگ او اولين چاپ:1374 در واشنگتن
----------------------------------------------
  مجموعه تصحيحات-گردآوری‌ها
شيرين‌سخنانِ گمنام
اشعار گردآوری شده از شاعرانِ گمنام ولايت کرمان اولين چاپ: 1328
----------------------------------------------
تاريخ بيداری ايرانيان
به قلم ناظم الاسلام کرمانی، دو بخش اولين چاپ: 1349
----------------------------------------------
  يادها و نقدها
جوانمرد دشتستانی
در رثای رسول پرويزی زمان نگارش: 1356
----------------------------------------------
نيميم ز ترکستان
يادی از احبیب یغمایی، بزرگمرد فراموشی ناپذیر جندق و بیابانک زمان نگارش: 1363
----------------------------------------------
پير ما
يادی از استاد علی دشتی زمان نگارش: 1360
----------------------------------------------
هر دو شيرازی
درباره‌ی فريدون توللی و حميدی شيرازی زمان نگارش:
----------------------------------------------
مرد دو هزار و پانصد ساله
متن سخنرانی در مجلس يادبودِ دکتر پرويز ناتل خانلری زمان ايراد:شهريور ماهِ 1369
----------------------------------------------
دو بزرگمرد
به مجله‌ی ره‌آورد، درباره‌ي آقايان دکتر بقايی ودکتر صديقی زمان نگارش:مرداد ماهِ 1371
----------------------------------------------
  دادنامه‌ها و نوشته‌های پراکنده
دادنامه‌ها
دادنامه‌های مرحوم سعيدی سيرجانی به مسئولين جمهوری اسلامی جهت اعتراض به توقيف يا عدم اعطای مجوزِ نشر يا پخش کتاب‌هايش و نيز به هم‌وطنان به منظور گزارش ظلم و ثبت در تاريخ زمان نگارش: تا 1373 1367
----------------------------------------------
وصيت‌نامه
وصيت‌نامه‌ي مرحوم سيرجانی به ملت ايران زمان ايراد:1370
----------------------------------------------
پيغام