زندگينامه آثار نگاه ديگران مصاحبه ها درباره ما
هيچ مي دانستی،چه غم جانكاهی‌ست        نوز بر نامده از چاله فتاندن در چاه؟
All contents © Copyright 2007 saidi sirjani SaidiSirjani.com کليه‌ي حقوق اين سايت متعلق به خانواده‌ی مرحوم سعیدی سیرجانی می‌باشد