مرحوم علی اکبر سعيدی سيرجانی
نويسنده، استاد دانشگاه و محقق
  شرح حال

علی اکبر سعيدی سيرجانی، اديب، پژوهشگر و نويسنده ايرانی در تاريخ بيست آذر ماه هزار و سيصد و ده در سيرجان متولد شد. ماه های آخر زندگانی جسمی او در اسارت جمهوری اسلامی گذشت. بی هيچ تماسی با دنيای آزاد. او در ۲۴اسفند ماه هزار و سيصد و هفتاد و دو، ساعت ۹ بامداد از خانه خارج شد. غروب پنجشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۷۲ دستگيری او بدست جمهوری اسلامی در روزنامه ها درج گشت.
با وجود ادعای کمال خرازی سخنگوی وقتِ جمهوری اسلامی در مقابل مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر ديدار سيرجانی با خانواده آنها تا زمان وفات وی در زندان موفق به ملاقات وی نشدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ۴ آذر ماه ۱۳۷۳ مرگ او را در روزنامه های رسمی اعلام نمود. درست همان زمانی که جهان آزاد آخرين مهلت برای نشان دادن سعيدی سيرجانی توسط جمهوری اسلامی اعلام کرده بود.
مطابق اعترافات اميرفرشاد ابراهيمی و شواهد آشکار، سعيدی سيرجانی در تاريخی ميان نيمه تير ماه ۱۳۷۳ تا آذر ماه همان سال به دست عوامل وقتِ وزارتِ اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسيد.

دليل راه‌اندازی اين پايگاه
ويدئويی کوتاه درباره‌ي مرحوم سيرجانی

  تاريخ وقايع
۱۳۱۰
(بيستم آذرماه) تولد در سيرجان
۱۳۱۷
ورود به دبستان
۱۳۲۷
شروع تحصيل در دانشسرای مقدماتی کرمان
۱۳۲۸
چاپ مجموعه‌ی شيرين‌سخنانِ گمنام
۱۳۳۰
چاپ مجموعه شعرِ سوز و ساز
۱۳۳۲
چاپ مجموعه شعرِ آخرين شراره‌ها
۱۳۳۰ تا ۱۳۳۴
تحصيل در رشته‌ی فلسفه دانشگاه تهران، به تشويق روانشاد علی اصغر حکمت
۱۳۳۴
فوتِ پدر
۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰
دو سال تدريس در سيرجان، سه سال تدريس در مدارس بم و سپس انتقال به تهران
۱۳۴۰
آغاز به تاليف در لغت‌نامه‌ی دهخدا به دعوتِ روانشاد دکتر معين
۱۳۴۱
ازدواج با مهرانگيز زرندی
۱۳۴۴ تا ۱۳۴۲
چاپ مجموعه افسانه ها (داستان منظوم) آخرين چاپ ۱۳۷۲
۱۳۴۲
چاپ مجموعه شعر خاکستر
۱۳۴۲ تا ۱۳۵۱
حرف ن لغت نامه دهخدا ( کامل، در يازده مجلد)
۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸
چاپ مجموعه زير خاکستر( منتخب اشعار)
۱۳۴۴
همکاری با بنياد فرهنگ ايران (از آغاز تاسيس توسط دکتر خانلری)، نخست در سمت مسئول انتشار کتاب وسپس به عنوان معاونت علمی و فنی بنياد
۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷
حفظ چند ساعتی تدريس در دانشکده های ادبيات و پژوهشکده بنياد
۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹
گردآوری و چاپ تاريخ بيداری ايرانيان( به قلم ناظم الاسلام کرمانی، دو بخش)
۱۳۴۹
تصحيح و نشر بدايع الوقايع ( تاليف واصفی هروی، براساس چاپ بلد يروف، ۲ جلد)
۱۳۵۲
قسمتی از حرف م لغت نامه دهخدا ( دو مجلد)
۱۳۵۲
واژه نامک ( تنظيم و نشر يادداشتهای عبدالحسين نوشين)
۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵
تلخيص و شرح اشعار خسرو و شيرين نظامی گنجوی
۱۳۵۴
تلخيص ليلی و مجنون نظامی گنجوی
۱۳۵۶
آشوب يادها ( مجموعه مقالات) چاپ اول در مجله يغما، چاپ دوم در مجله خواندنيها، چاپ سوم به صورت کتاب
۱۳۵۶
چاپ ذخيره خوارزمشاهی ( چاپ عکسی نسخه ای کامل و کهن، با مقدمه و فهرست)
۱۳۵۷
کناره‌جويی از بنياد فرهنگ ايران و تدريس با تقاضای بازنشستگی
۱۳۵۷
همکاری در چاپ مجله بامشاد
۱۳۵۷ـ۱۳۵۸
چاپ مجموعه مقالات با عنوان شيخ صنعان در مجله نگين ( مامورين جمهوری اسلامی کتاب کامل گشته را در نخستين روزهای فروردين ۱۳۷۳ از حافظه کامپيوتر برداشتند)
۱۳۵۷، ۱۳۶۱، ۱۳۶۳
تجديد چاپ تاريخ بيداری ايرانيان
۱۳۶۱،۱۳۶۳
تصحيح و نشر وقايع اتفاقيه ( گزارشهای خفيه نويسان انگليس در اواخر عهد قاجار)
۱۳۶۲
گردآوری و چاپ يادداشتها ( به قلم صدرالدين عينی، با فرهنگ لغات تاجيکی)
۱۳۶۳،۱۳۶۴
در آستين مرقع ( مجموعه مقالات) آخرين چاپ ۱۳۷۲
۱۳۷۲،۱۳۶۷
ای کوته آستينان ( مجموعه چند مقاله) آخرين چاپ ۱۳۷۵
۱۳۶۷
تدريس ادبيات فارسی به دعوت دانشگاه کلمبيا، نيويورک
۱۳۶۷،۱۳۶۸
سيمای دو زن ( تحليلی از چهره شيرين و ليلی در خمسه نظامی) آخرين چاپ ۱۳۷۲
۱۳۶۸،۱۳۶۹
ضحاک ماردوش ( گزارشی از شاهنامه). آخرين چاپ ۱۳۷۲
۱۳۶۹
ته بساط آخرين چاپ ۱۳۷۲
۱۳۶۹
تفسير سور آبادی ( از قرن پنجم، مقابله با ۱۶ نسخه کهن با تعليقات و فهرست لغات) در ۶ مجلد که از حدود پانزده سال قبل آن را آغاز کرده بود
۱۳۷۰
قافله سالار سخن در ياد بود دکتر خانلری
۱۳۷۰
بيچاره اسفنديار ( گزارشی از شاهنامه) آخرين چاپ ۱۳۷۲
۱۳۷۰
فرهنگ لغت فارسی و کتاب "عرصه دار ميدان آزادی" آماده‌ی چاپ شده بود که متاسفانه به همراه تمامی فيش‌ها و همچنين نسخه‌ی تکميل شده‌ی شيخ صنعان توسط مامورين جمهوری اسلامی به يغما رفت

آثار مرحوم سيرجانی