هدف از راه‌اندازی اين سايت، فراهم آوردن پايگاهی جهت حفظ و اشاعه‌ی آثار سعيدی سيرجانی نويسنده‌ی آزاده‌ی جان بر سرِ آزادگی نهاده است. بر تمامِ فرزندان ايران است که آثار وی که حاصل عمری تحقيق در تاريخ سراپا درد ميهنمان ايران و غور و تفحص در ادبيات پارسی است را مطالعه کنند، باشد که همانند نسل‌های گذشته بلاهت‌های تاريخ را تکرار نکنند. در اين خصوص ما از هر گونه کمک و پيشنهادی استقبال خواهيم کرد.
اينکه چرا ما با وجود سايت رسمی که از طرف دختر ايشان راه‌اندازی شده است اين پايگاه را ايجاد کرديم در مقاله‌ای مبسوط توضيح داده شده است. دليل آن اما به صورت مفيد و مختصر، اعتقاد ما به عدم صلاحيت خانم سايه سيرجانی جهت متولی‌گری انديشه‌های والای پدرشان می‌باشد. هرچند که شايد قانوناً کليه‌ی حقوق «مادی» آثار آن مرحوم متعلق به آيشان باشد.
برای توسعه‌ی اين سايت ما دست تمامی ايران‌دوستان را می‌فشاريم. چنانچه مطلبی از آن مرحوم در اختيار داريد که در اين سايت موجود نمی‌باشد، با ما از طريق آدرس تماس بگيريد.
صفحه‌ای نيز برای قدردانی از عزيزانی که کمکی مستقيم يا غيرمستقيم به بهبود و توسعه‌ی اين سايت کرده‌اند راه‌اندازی کرديم تا تشکری باشد هرچند اندک از زحماتشان.