زندگينامه آثار نگاه ديگران مصاحبه ها درباره ما
مرنج ازمن اى شيخ دانا که من        خدا ناشناسم اگر "اين" خداست!
All contents © Copyright 2007 SaidiSirjani.com کليه‌ي حقوق اين سايت متعلق به خانواده‌ی مرحوم سعيدی سيرجانی می‌باشد