زندگينامه آثار نگاه ديگران مصاحبه ها درباره ما
درنگم در اينجا دوای پر است        به اوجِ فلک مردن‌ام خوش‌تر است
All contents © Copyright 2007 saidi sirjani SaidiSirjani.com کليه‌ي حقوق اين سايت متعلق به خانواده‌ی مرحوم سعیدی سیرجانی می‌باشد